Ekonomi

Piyasadan haberler

ALNTF, ANF

Bankanın hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C) nin 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 27 Ocak 2021 tarihinde Katar Borsası’nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/documents/20181/1375583/CBQ+FS+Dec+2020+English+Submitted+to+QCB.pdf The Commercial Bank (P.S.Q.C) nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”)’ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankanın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 36.9 milyar TL, 23.6 milyar TL ve 18.1 milyar TL’dir.Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal tablolarının 2021 yılı Ocak ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

ANHYT

Şirket’in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı  519.341.352 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 357.534.825 TL)

BORSA İSTANBUL A.Ş.   ACSEL, SEKUR

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ACSEL.E ve SEKUR.E paylarında 29/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 12/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BRKO

ODEABANK’ a olan 28.01.2021 vadeli 15.768.011,05 TL Kredi, 6 ay ana para ödemesiz, sondaki 4 a,  aylık ödemeler şeklinde 17.12.2021 tarihine kadar yapılandırılmıştır.

COSMO

Bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile stratejik işbirliği ortaklık ve yüzde 50/50 eşit oranda yeni şirket kuruluşu ile sektörel yatırım fırsatlarını yurtiçi ve yurtdışında değerlendirmek üzere üzere 28.01.2021 tarihinde görüşmelere başlayacaktır.

DAGI

Şirket, Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi Tavukçu Oğlu İş Merkez Kadıköy/İstanbul adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 73 olmuştur.

DESA

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 22.01.2021 tarihinde onaylanmış ve 28.01.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni KAP’ta sunulmuştur.

DGKLB

Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 13.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 27.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 103.068,967 TL olup, kalan paylar, 29 Ocak-1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, “Borsa’da Satış” yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

EMNIS

Şirketin, yurtdışı satış ağına Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada eklenmiştir.Amerikan Birleşik devletlerinde yerleşik, boya ve otomotiv sektörüne 20 yıldır ürün tedarik eden bir firma ile, ürünlerin satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla 3 yıllık distribütörlük sözleşmesi, 26 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.3 yıllık dönem sonrasında, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, sözleşme 3 yıl daha uzayacaktır.

FORMT

27.11.2020 tairhli KAP açıklaması özetle, Cezayir’li kamu ortaklı bir firmaya, 28.01.2021 tarihinde kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatına başlandığı açıklanmıştı.Söz konusu ihracat yapılan sözleşmeye uygun olarak tamamlanmıştır.

GARAN

Banka’nın 2020 yılı konsolide net karı 6.305.090.000 TL  oldu.(2019/12 AYLIK: 6.164.914.000 TL)

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın Kulübe satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

GUBRF

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Sermaye Artırımı; Şirketin 28.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin sermayesinin 550.000 TL’den 40.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

HDFGS

Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 140.000.000 TL artışla 210.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 13.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 27.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 42.249,43 TL olup, kalan paylar, 29 Ocak-1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, “Borsa’da Satış” yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa’da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, payların Borsa’da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa’da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından Sibel Gökalp tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

HEKTS

Şirket 29/12/2020 tarihli Özel Durum açıklamasında da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile Şirkete verilmiş bulunan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL’ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin olarak;Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ” başlıklı 7’nci maddesinin KAP’ta yer alan ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığı başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/01/2021 tarih E-29833736-110.04.04-432 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 25/01/2021 tarih E-50035491-431.04 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metni onayı KAP’ta yayınlanmış olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

INFO, SEYKM

04.11.2020 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğu Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetleri, Şirket paylarının Ana Pazara geçmesi ile birlikte Şirketin talebi üzerine 29.01.2021 gün sonu itibarıyla sonlandıracaktır.

INTEM

Şirketin bağlı ortaklığı (%100) İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı ile ilgili KAP’ta yer alan bildirim

JCRAV, PARSN

JCR Eurasia Rating,”Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş.”‘yi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-3 (Trk)’, notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-‘ görünümlerini ise ‘Negatif’ olarak belirlemiştir.

LUKSK

Şirketin faaliyetleri hakkında sosyal medya ve bazı internet sitelerinde çıkan asılsız haberler ve yeni iş ilişkileri söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır.SPK tebliğleri ve Şirketin şeffaf yönetim anlayışı gereği, ertelenmiş veya kamuya açıklanmamış hiçbir husus söz konusu değildir.Değerli yatırımcılardan bu tür asılsız haberleri ve yönlendirmeleri yapanlara itibar etmemelerini rica ederiz.Gerekli tüm açıklamalar Şirket tarafından KAP’ta yapılmaktadır.

LUKSK

Şirketin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; Büküm makinesi (240.000 USD) ve Katlama makinesi (70.000 USD) alınmasına karar verilmiştir. Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın desteklediği Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) kapsamındadır.

MARKA

Şirketin %45 iştiraki olan Markam Redist Kozmetik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ile Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Amazon internet satış siteleri arasında  internet üzerinden online satış için  satış sözleşmeleri   imzalanmış olup bu siteler üzerinden ürün satışları başlatılacaktır.

ORGE

15.09.2020 tarihli açıklamada, Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan Ataköy-İkitelli Metro Projesi’nin metro tünelleri elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.200.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı, İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu.Sözleşme görüşme sürecinde, bu aşamada, sözkonusu elektrik işleri ihalesinin İkitelli Bahariye arası iki istasyon ile sınırlı Tünel Genel Elektrik İşlerine ilişkin sözleşme imzalanmasına karar verilmiş, sözleşme imza süreci bu çerçevede sonuçlanmıştır.Sözleşme tutarı 835.351 EURO+KDV olup, işin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır:

PAGYO

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 37. (2) maddesi gereği yapılan açıklama hakkında KAP’ta yer alan bildirim

PAMEL

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.’nin Şirket Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesi işlemine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 9969-12 sayılı karar ile onay verilmiştir.Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020

RTALB

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 28.01.2021 tarihinde Şirkete 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kiti sipariş edilmiştir.

SAFKR

Şirket’in 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 12.093.339 TL oldu.  (2019/12 AYLIK: 5.301.283 TL)

SARKY

Şirketin 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin 300.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL artırılmak suretiyle 600.000.000.-TL’ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye yeni izin süresinin 2021 – 2025 yılları olarak tespitine ve bu sebeple Esas Sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

SNKRN

Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş Sistemi yazılımının satışı işlerine dair ticari sözleşme 3.000.000 TL bedel üzerinden 28.01.2021 tarihinde imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.

VAKKO

Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ‘ nin 28/01/2021 tarih OZEL-2020-00253 ve OZEL-2020-00254 nolu raporlarına göre Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. ‘ nin sahip olduğu üretim merkezi, yeraltı yer üstü düzenleri ve Moda Merkezinin toplam ekspertiz değeri 194.220.000 TL dir.

QNBFB

Banka’nın 2020 yılı 12 aylık solo net karı 2.487.009.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 2.622.157.000 TL)

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler
Daha Fazla Göster

Mehtap Ateş

1987 Balıkesir doğumlu. Balıkesir Üniversitesi Muhasebe mezunu. Yerel haber ve blog sitelerinde editörlük görevi üstlendi. Şu an gundemhaberioku.com'da editörlük hizmeti vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı